Specialister på massaförflyttning

Veicon är specialiserat på storskalig massaförflyttning ovan och under jord.

Gruvor, tunnlar, trafikleder, då berg skall flyttas är vi det självklara valet.

Verksamheten är indelad i:

  • Rock Processing
  • Tunnel
  • Concrete
  • Mass Excavation

Vision

Vi bygger Infrastruktur.

Storskaliga projekt med korta byggtider.

Där har vi vår passion. Det brinner vi för.

Där skall vi vara nr. 1.

Affärsidé

Innovation är kärnan hos Veicon.

Varför följa utvecklingen då man kan leda den?

Innovationen sitter djupt i vårt arbetssätt och är det vi bygger vår företagskultur på.

Mass excavation

Här lades grunden för Veicons verksamhet i uppstarten. Sedan dess har vi etablerat nya affärsområden och letat oss ut i världen. Massaförflyttning är fortfarande det som starkast förknippas med varumärket Veicon. Vi tar kontinuerligt fram nya lösningar och utvecklar teknologi för branschen i tätt samarbete med våra kunder och leverantörer.

Concrete

Veicon Concrete är komplett leverantör till det platsgjutna byggandet, då vi är leverantör av både betong och prefabprodukter. Vi har stor erfarenhet och kunskap från platsgjutet byggande och kan medverka i tidiga skeden med förslag till kostnadseffektiva stomlösningar. Veicon Concrete jobbar i tät samverkan med de andra affärsområdena.

Tunnel

Inom företaget har vi en lång erfarenhet av komplexa underjordsprojekt. Konventionell Drill & Blast-drift för väg, järnväg, vattenkraft och bergrum. Genom vår drivkraft för innovationer och kompetens kan vi konstruera den optimala lösningen.

Rock processing

Från fast berg till ballast - vi borrar, spränger och krossar för väg, järnväg, industri. Snabba och säkra leveranser av rätt produkter i rätt tid, med jämn och hög kvalitet.