2018-01-30 01:01

Strax väster om Mellerud anlägger vi en ny vindkraftpark.

I uppdraget ingår nybrytning av 6km ny väg.

Byggandet av vindkraft är en marknad som kommit starkt under de senaste åren.

Beställare är Kanonaden AB.